Träningstider

   

Barn liten 5 – 7 år + 1 förälder
Måndag 16:00 – 16:40
Onsdag 16:00 – 16:40
I denna grupp får även föräldrar träna med utan kostnad!

Barn 7 – 10 år + 1 förälder
Måndag 16:40 – 17:20
Onsdag 16:40 – 17:20
I denna grupp får även föräldrar träna med utan kostnad!

Sparring (Nyb.)
Måndag 17:20 – 18:00
Onsdag 17:20 – 18:00

Vuxen / avancerad
Måndag 19:00 – 21:00
Onsdag 19:00 – 21:00
Fredag 19:00 – 21:00

Sparring tävlingsgrupp / avancerad
Tisdag 20:00 – 21:30
Torsdag 20:00 – 21:30