Hapkido

Om Hapkido
På Östermalms Hapkido Taekwondo klubb tränar vi Dowoon Hapkido. Dowoon Hapkido är ett komplett självförsvarssystem och en koreansk kampkonst som innehåller boxning, sparkar, knän, grepp, kast, vapen, svep och hoppande tekniker.

Denna träningsform lämpar sig för alla oavsett ålder eller tidigare erfarenheter och kan utövas utifrån varje individs egna förutsättningar! Vi tränar på alla typer av försvar (även med/mot kniv). Kom och upptäck att man inte behöver vara stark och stor för att försvara sig!

Hapkido erbjuder en mängd varierande tekniker. Vi tränar grepp-, spark- och slagtekniker såväl som kast- och falltekniker. Genom att träna Hapkido kommer du att öka din koordination och balans och med tiden även din smidighet och styrka. Hapkidon fokuserar mer på teknik än styrka och fysik vilket gör att den lämpar sig väl för både kvinnor och män. Hapkido används och tränas även av Koreanska elitförband och den amerikanska marinkåren.

HAP” betyder ”tillsammans” och syftar till harmonin mellan kropp och själ
KI” är kroppens energi
DO” betyder ”vägen, eller ett sätt att leva”

Chago doowon

Doowon Hapkido
Grand Master Kim Sung Kun, grundaren till Doowon Hapkido, öppnade den första Hapkido skolan i Las Palmas, Spanien, på 70-talet efter att ha bott och undervisat flera år i USA. GM Kim Sung Kun började träna i Korea vid 10 års ålder för Kim Young Jin och senare Jin Han Jae och blev snabbt en av de mest utvecklade eleverna. Vid 19 års ålder reste hantillsammans med sin tränare till Korea på ett officiellt uppdrag från den Koreanska regeringen för att utbilda den amerikanska flottans speciella underrättelsetjänst även kallad OSI. GM Kim Sung Kung var vid denna tiden även ansvarig för Koreanska presidentens livvakter och pendlade mellan USA och Korea samtidigt som han utvecklade sin Hapkido och Taekwondo för att slutligen på ännu ett uppdrag från Korea öppna sin skola i Spanien, Doksuri Academy. Idag ansvarar GM Kim Sung Kun för World Doowon Hapkido och utbildar tränare med anslutna klubbar i flera länder över hela världen, däribland Östermalms Hapkido Taekwondo klubb. Chago Rodriguez Segura är en av GM Kim Sung Kuns tidiga elever som redan som liten började träna Hapkido och Taekwondo i den nystartade klubben i Las Palmas, och har sedan dess tränat för och vidareutvecklat sin Grand Masters stil.

Läs mer om World Doowon Hapkido: www.doowonhapkido.org

Grand Master Kim Sung Kun
Certifikat från den amerikanska flottans underrättelsetjänst OSI

Hapkidons historia
För att kunna förstå dagens Hapkido måste vi förstå hur förhållandena var mellan Korea, Japan och Kina under tidsperioden 1890–1945 då Korea hade många konflikter med både Japan och Kina. Under denna tidsperiod fick många koreaner tillgång till dessa länders kampkonst. Dessa ledde till en utveckling av stilarter som Tang Soo Do, Kong Soo Do, Subakki och Tae Soo Do, dessa i sin tur ledde utvecklingen vidare till Taekwondo.

År 1910 blev Korea en provins i imperiet Japan. Japan avskaffade den koreanska monarkin som varit härskande under flera tusen år. I samband med detta förbjöds alla koreanska kampkonster, vidare förbjöds det att använda koreanska språket i både tal och skrift i alla officiella sammanhang. Under denna tidsrymd blev koreanska folket undervisade i Karate, Judo, Jujutsu och Kendo samtidigt som de lyckades upprätthålla de koreanska kampkonsterna, som skedde i lönndom. Många mästare i koreansk kampkonst blev fängslade på grund av att de fortfarande lärde ut koreansk kampkonst. Under den nästkommande 10-årsperioden blev motståndet mot det japanska styret starkare och starkare. Den civila olydnaden i kombination med gerillaverksamhet resulterade i att det japanska styret blev än mer brutalt. Censuren blev mycket sträng och det påbjöds ytterligare bestraffningar i former av förbud att undervisa i koreansk kultur och historia i skolorna.

Ett annat påbud var att man i skolorna endast fick tala japanska, även skyltningen var på det japanska språket. Allt eftersom den japanska dominansen blev större och större i Asien blev hundratusentals koreaner skickade som slavar till Japan och till ockupations maktens krigshär. Flertalet koreaner anser att denna 36-åriga ockupationstid var att likna vid ett rent kulturellt folkmord då en hel generation miste sin frihet och kulturella identitet. Vid denna tidpunkt växte framgångarna med kampkonst fram lavinartat allt efter som de gamla koreanska kampkonsterna åter såg dagens ljus ifrån att varit ”bortglömda”. Dessa stilarter fick en ny start och utvecklade sig till många av de stilarter vi ser i dagens Korea.

Under en 10 års period fick nya koreanska kampkonster möjlighet att utveckla sig och raffinera de olika stilarterna. Alldeles efter krigsslutet 1945 kom Choi till Korea och startade en stil han kallade, Yu Sul. Man antar att Choi undervisade i en ren form av Daito Ryu Aikijutsu, men antog det koreanska namnet Yu Sul (mjuk teknik) på grund av koreaners motstånd till allt med japansk anknytning. Vid en senare tidpunkt bytte Choi namnet till, Yu Kwon Sul (mjuk hand stil). Bytet av namn var troligen att han inte ville bli beblandad med Judo (koreanska Yu Do) som har samma innebörd namnmässigt. Om Choi sammanförde koreanska kampstilar med Daito Ryu är idag osäkert. Choi själv har hävdat att han inte gjorde detta, så här får vi nog ta honom på orden. Choi hävdar att det var elever till honom som införde koreanska tekniker som i vår tid heter Hapkido.

En av Chois första elever var Bok-Sub Suh (1948-1959), Han-Jae Ji (1949-1956) och Moo-Hong Kim (1953-1959). Under nästkommande tioårsperiod utvecklade Chois elever tekniskt sett sina egna stilarter, medan Ji och Kim införde sparktekniker i Hapkido. Detta medförde att systemet utvecklade sig till att bli ett än mer unikt system än det Choi introducerade 1946.

Oh See Lim, Ji Han Jae och Kim Sung Kun

Fram till mitten av 60-talet gick Hapkido under flera namn. Yul Sul Do, Yu Kwon Sul, Hapki Yu Kwon Sul, Kido och Hapkido. Det är inte omöjligt att tekniker från koreanska stilar som Bi Sul, Ho Shin Do och Yu Do mixades in i Hapkido. Kuk Sool Won och Hwa Rang Do var stilar som började praktiseras i Korea. Troligtvis har grundarna av dessa stilar sin grundträning i lära hos Yong-Sul Chois Yu Kwon Sul för att senare utveckla den egna.

Han-Jae Ji hävdar att det var han som gav namnet ’Hapkido’ som gåva till Yong-Sul Choi, men det råder delade meningar om detta. En sak kan konstateras och det är att Ji är en av de största utvecklarna inom Hapkido. 1965 blev namnet Hapkido accepterat både som kampkonst och till sitt namn som en unik koreansk kampkonst. Från mitten av 60-talet och fram till våra dagar har koreanska mästare spridit sina kunskaper om Hapkido över hela jordklotet. En del emigrerade till länder som USA, det land som har flest Hapkidoutövare utanför Korea idag.