Självförsvar

Om Självförsvar
Träningen bygger på Doowon Hapkido och Taekwondo, ett komplett självförsvarssystem som även används och tränas av Koreanska elitförband och den amerikanska marinkåren. Hapkido och Taekwondo är koreanska kampkonster som innehåller boxning, sparkar, knän, grepp, kast, vapen, svep och hoppande tekniker.

Genom träning och åter träning av olika tekniker i olika situationer kan man klara de flesta angrepp. Men självförsvar är inte enbart fysisk handling där man med ett antal tekniker kan avvärja ett oönskat närmande så snabbt och effektivt som möjligt. Självförsvar är i grunden ett sätt att tänka logiskt – sunt förnuft – att vara uppmärksam på omgivningen och att undvika platser och situationer som kan leda till svårlösliga problem. Skulle man trots försiktighetsåtgärder hamna i en attacksituation är det viktigt att veta hur man klarar sig ur situationen på ett så bra sätt som möjligt.

Denna träning lämpar sig för alla! Träningen fokuserar mer på teknik än styrka och fysik vilket gör att den lämpar sig väl för både kvinnor och män. Vi tränar på alla typer av försvar (även med/mot kniv). Kom och upptäck att man inte behöver vara stark och stor för att försvara sig! Hapkido som självförsvar erbjuder en mängd varierande tekniker; vi tränar grepp-, spark- och slagtekniker såväl som kast- och falltekniker. Genom att träna självförsvar kommer du att öka din koordination och balans och med tiden även din smidighet och styrka.