Taekwondo

Om Taekwondo
Taekwondo är namnet på ett självförsvarssystem som förädlats till en kampsport. På Östermalms Hapkido Taekwondo klubb tränar vi WTF Taekwondo som är en Olympisk idrottsgren.

Taekwondo är en stående kampsport och lägger större vikt vid sparkar än de flesta andra liknande kampsporter – en taekwondoutövare karaktäriseras ofta av att de kan hålla sina motståndare på ett längre avstånd från sig med hjälp av fötterna. Även om det är en kampinriktad kampsport bygger den mycket på teknik och taktik. Taekwondo är en rolig och varierad träningsform och bygger upp färdigheter som koordination, snabbhet, kondition, styrka, vighet, smidighet och redan från tidig ålder!

TAE” betyder ”fot”263940_425854847473089_1022231951_n
KWON” betyder ”hand”
DO” betyder ”vägen, eller ett sätt att leva”

Taekwondo kan översättas ungefär till; ”fotens och handens väg”!

Det finns fyra olika sätt att utöva Taekwondo. Det är kombinationen av dessa fyra delar som utgör Taekwondo och som också testas vid graderingar:
– Mönster
– Sparring
– Självförsvar
– Bryt tester

Det finns två olika discipliner som man kan tävla inom i Taekwondo: kamp/sparring (Kyorugi) och mönster (Poomsae). För den som är tävlingsintresserad finns ett stort utbud av tävlingar och träningsläger i Sverige och internationellt. På Östermalms Hapkido Taekwondo klubb är vi främst inriktade på Kyorugi men det innebär inte att vi enbart är tävlingsinriktade – alla kan träna utifrån sina egna förutsättningar och mål!

Taekwondons historia
Taekwondo har sin tradition i den tidiga Koreanska historien och förlorar sig i töcknet i den 2000-åriga fragmentariska dokumentationen. Det som utpräglar Taekwondo är den stora variation varigenom man använder sina fötter som verktyg i kamp. Alla rörelser är ursprungligen uppbyggda i en defensiv anda då man sedan urminnes tider som underordnad i det feodala samhället förbjöds vapeninnehav men på något sätt ändå tvingades att skydda sig mot övervåld. Kampen mot övermakten medförde att den hårda träningen för att obeväpnad kunna möta väpnade styrkor förbättrade hälsan, välbefinnandet och den själsliga balansen hos underklassen i dåtidens Korea.

Ur denna historiska grund har Taekwondo utvecklats till en modern kampsport som ger utövaren självförtroende och gör henne/honom samtidigt generösare vid mötet med svagare individer. Efter tillräckligt lång träning blir man även anspråkslös då man insett att man bemästrar de mest konfliktfyllda situationerna. Anspråkslöshet och generositet är fundamentala delar av självförtroendet som alla individer åtnjuter och förbättrar i samband med kontinuerlig träning.