Träningsavgift

Träningsavgifter:

2 100 kr     Barn/ungdom under 14 år
2 300 kr     Ungdom/vuxen över 14 år

Träningsavgiften betalas in till BG: 248-1463 senast en vecka efter terminsstart.
Kom ihåg att uppge namn och personnummer på den elev avgiften avser!

Träningsavgifterna är desamma oavsett vilken grupp man tränar i och gäller för en termin.
I träningsavgiften ingår medlemskap i Östermalms Hapkido Taekwondo klubb samt försäkring i Folksam genom Svenska Taekwondoförbundet.