Schema VT 2018

Kära nya och gamla medlemmar, här är vårterminens nya schema.

Då intresset för nybörjarsparring har ökat har vi beslutat att ändrat schemat för våren och lägga till nya grupper.

OBS! Krav för att få delta i sparringgruppen för nybörjare måste man minst ha grönt bälte och egen utrustning (väst, ben, armskydd, hjälm, susp, handskar)

Kontakta Chago för vidare information vid terminens start.

Vi ser fram emot en ny termin och att ses.

Välkomna!